Prawnicy

Katarzyna Darasz - Olszewska

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

 

Ukończyła studia prawnicze w 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Prawa Cywilnego broniąc, pod patronatem prof. Elżbiety Traple, pracy: "Zalety i wady odpowiedniego stosowania konstrukcji pełnomocnictwa (art.103 kc i nast.) w przypadku czynności prawnych dokonanych bez właściwej reprezentacji osoby prawnej (art.39 kc)".

 

Umiejętności zawodowe zdobywała pod patronatem adw. dra Andrzeja Skąpskiego, podczas aplikacji adwokackiej odbytej w latach 2012-2015.

 

Współpracowała z Instytutem Allerhanda w Krakowie.

 

W 2014 r. zajęła III miejsce w Konkursie Krasomówczym Krakowskiej Izby Adwokackiej.

 

Włada biegle językiem angielskim i hiszpańskim

 

 

Magdalena Kryczko - Kędra

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

 

W latach 2004 – 2009 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku akademickim 2007 – 2008, w ramach programu Socrates Erasmus, wyjechała na stypendium zagraniczne do Barcelony w Hiszpanii (Wydział Prawa Universitat Internacional de Catalunya).

 

W latach 2008 – 2009 praktykowała w Sekcji Prawa Karnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Została wówczas współautorem książki „Jestem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego”, która wygrała konkurs Ministra Sprawiedliwości w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, będącego częścią Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

 

Studia ukończyła z wyróżnieniem broniąc w Katedrze Postępowania Karnego pod patronatem prof. Piotra Hofmańskiego pracę pt: „Conformidad –  konsensualna forma zakończenia procesu karnego w hiszpańskiej procedurze karnej”.

 

Po studiach podjęła pracę w Kancelarii Doradcy Podatkowego Pawła Kryczko. W latach 2011 - 2013 odbyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W tym czasie rozwijała się w Kancelarii Adwokackiej dra Andrzeja Skąpskiego.

 

W latach 1997 – 2007 uczęszczała do Szkoły Baletowej w Krakowie, którą ukończyła z tytułem tancerza i choreografa. Aktualnie prowadzi zajęcia baletowe dla dzieci.

Pasjonuje ją kultura hiszpańska, taniec i narciarstwo.

 

 

Joanna Turaj - Matyjasek

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

 

W roku 2009 ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, na kierunku prawo. W 2008 roku studiowała na Uniwersytecie Castilla la Mancha w Hiszpanii, Wydział Prawa i Nauk Społecznych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednostkach samorządu terytorialnego oraz spółkach prawa handlowego.

 

Biegle włada językiem hiszpańskim.

 

 

dr Paweł Kryczko

Doradca Podatkowy

 

Prowadzi działalność doradcy podatkowego od 1994 r., najpierw jako wspólnik w Instytucie Prawa Finansowego w Krakowie, a od 2004 r. jako osoba samodzielnie prowadząca Kancelarię Doradcy Podatkowego.

 

Uzyskał gruntowne wykształcenie z zakresu prawa finansowego, nie tylko w okresie prawniczych studiów, ale nade wszystko dzięki podjęciu pracy w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (aktualnie Zakładzie Prawa Finansowego UJ) w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. Praca ta – wykonywana do dnia dzisiejszego – jest niewyczerpanym źródłem inspiracji w rozumieniu i rozwiązywaniu problemów podatników. Znalazło to wyraz także w kilkudziesięciu publikacjach naukowych dra Pawła Kryczko.

 

Skupia się na obsłudze podmiotów gospodarczych, najczęściej takich, którzy pozostają w sporze z administracją skarbową. Wśród Klientów Kancelarii są lub były przedsiębiorstwa znajdujące się na liście największych w Polsce.

Zajmuje się także doradztwem dla małych przedsiębiorców i osób fizycznych.