Specjalizacje

Oferujemy pełny zakres usług od doradztwa do reprezentacji przed urzędami i sądami  w następujących dziedzinach:

  • prawo rzeczowe (spory o własność, zasiedzenie, uwłaszczenie, księgi wieczyste, służebności itp.)
  • prawo rodzinne (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, zaprzeczenie ojcostwa itp.)
  • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spis inwentarza, zachowek, testamenty itp.)
  • prawo zobowiązań (najem, dzierżawa, eksmisja, umowy o dzieło i zlecenia, rozliczenia z ww. tytułów itp.)
  • prawo gospodarcze i handlowe (spółki, spory zw. z rozliczeniami wewnątrz spółek, umowy itp.)
  • prawo karne (doradztwo i reprezentacja w sprawach o wykroczenia, przestępstwa oraz w postępowaniu wykonawczym itp.)
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (umowy o pracę, regulaminy, emerytury i renty, postępowania sądowe itp.)
  • prawo administracyjne (prawo budowlane, odwołania od decyzji administracyjnych, zagospodarowanie przestrzenne, sprawy o zwrot nieruchomości, itp.)
  • prawo podatkowe (doradztwo i reprezentacja w sprawach zw. z PIT, CIT, VAT itp.)

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w celu ustalenia rodzaju i zakresu usługi.